Mudaaugu kogukonna näol on tegemist inimeste rühmaga, mis on koondunud ümber Mudaaugu talu Kärsa külas, Põlva vallas. Mudaaugu talu on kultuurilise ühistegevuse ning kogukonda liitvate ürituste korraldamisega tegelenud juba viimased 15 aastat ning on arenenud võrgustikuks, mis ühendab erinevate maailmavaadetega inimesi üle kogu Eesti.

Tahad toetada Mudaaugu tegemisi? Annetusi saab teha arveldusarvele EE502200221081545693 (Maali Käbin). Annetusi kasutatakse sihtotstarbeliselt Mudaaugu elu-olu parandamiseks ja kogukonnasauna ehituseks.

Mudaaugu laul:

Seal, kus Mudaaugu talu,
seal me vabandust ei palu,
seal on aega laulda-naerda alati.
Seal on ikka nilbed naljad,
seal on inimesed paljad –
tulla meiega võid siia sinagi!

Mudaaugul saate sauna,
peenralt hambu hernekauna,
tulelt vorst ja lõkke kõrvalt kaunis neid
Ja kui sellest on veel vähe,
kalla sääsetõrjet pähe
ja siis murumättal nautida saad neid

Jaanipäeval valge öö,
siis me küll ei raba tööd –
mürtsub pill ja taeva tõuseb lõkkeleek
Siis on pidu üle oru,
põristame laulujoru
seltskond hea rõõmsaks meele ikka teeb

Õhtu tuleb ajapikku,
kui on kärsad pandud likku
ja kui tiigi põhjas kondab sõber konn
Mudaaugul söövad sääsed,
aga nende käest ei pääse
kuni maha löödud viimanegi on

Muremõtteid pole tarvis,
kui on seened suures korvis –
nälga me ei jää siin niikuinii
Põõsas kukuvad siis käod,
kõigil ees on rõõmsad näod –
Kärsale viib me tee alati!

Kui on siiber linnaelust,
sellest sisutühjast melust,
ootab külla sind siis maja kollane
Isegi, kui vihma kallab
uks on sõpradele valla. 
Ah, kui saaks siin igavesti olla veel!

Taluelu ära pelga,
kapist riided saad sa selga,
kuurist labida ja sahvrist õllegi
Saunaukselt väikse vopsu,
värske õhu täitma kopsu
ja siis Taavilt suure musu pealegi!

Ega ma teilt palju palu –
tulge maale jooksujalu
tants ja trall käib ikka igal õhtul seal
Kärsa küla, Ahja (Põlva*) vald,
vahel mutta vajub tald…
See on kõige parem paik siin ilma peal!

* Haldusreformijärgne asukoht